Tee Times

{{errorMsg}}

{{tourn.tournamentInfo[0].Name}} - {{tourn.tournamentInfo[0].StartDate}} - {{tourn.tournamentInfo[0].ParkName}} - {{tourn.tournamentInfo[0].ClassName}}

  Round 1 Round 2 Round 3
  Date Tee Time Hole Course Date Tee Time Hole Course Date Tee Time Hole Course
{{game.teamname}}
{{game.teamcity}}, {{game.stateabr}}
{{game.date_1}} {{game.tee_time_1}} {{game.hole_1}} {{game.course_description_1}} {{game.date_2}} {{game.tee_time_2}} {{game.hole_2}} {{game.course_description_2}} {{game.date_3}} {{game.tee_time_3}} {{game.hole_3}} {{game.course_description_3}}